Inloggen als eigenaarInloggen als eigenaar

Syndicus Diensten

Van zodra een gebouw toebehoort aan meerdere eigenaars is er door de notaris een splitsingsakte opgemaakt en is er een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) ontstaan met een ondernemersnummer. De syndicus is de enige die deze VME kan vertegenwoordigen. De syndicus wordt door de mede-eigenaars aangesteld, die daarover stemmen in de Algemene Vergadering. Hierna wordt een schriftelijke overeenkomst opgemaakt tussen de VME en de syndicus waarin de details van de opdracht worden bepaald.

De minimum opdracht van de syndicus is wettelijke bepaald in art. 577-8 §4 van de wet van 2 juni 2010. Deze wet is in voege sinds 1/9/2010.

In grote lijnen komt dit overeen met het onderstaande:

Administratief beheer:

 • Bijhouden en bijwerken van basisgegevens (eigenaars, contracten, basisakte, reglement van mede-eigendom, reglement van inwendige orde, …)
 • Het organiseren en houden van algemene vergaderingen (uitnodigingen, aanwezigheidslijst en stemlijst, notuleren van de beslissingen en verslag opmaken)
 • Het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen.
 • Alle bewarende maatregelen treffen en alle daden van voorlopig beheer stellen.
 • De VME zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken vertegenwoordigen.
 • Opvolgen van de schadedossiers.

        

Financieel beheer

 • Facturen van de VME ontvangen, verifiëren en betalen.
 • Opmaken van de jaarafrekening in overeenstemming met de basisakte.
 • Opvragen van provisies en afrekeningen.
 • De boekhouding van de VME voeren volgens het genormaliseerd rekeningstelsel.
 • De begrotingsraming voorbereiden en budgetten voorstellen.
 • Beheren van de zichtrekening (werkingsgelden) en de spaarrekening (reservefonds)

    

Technisch beheer

 • Het verrichten van periodieke bezoeken aan het gebouw met het oog op het nazicht van het gebouw, de technische installaties en de goede uitvoering van de onderhoudscontracten.
 • Het laten uitvoeren van dringende en noodzakelijke herstellingen en het treffen van bewarende maatregelen.
 • Het opvragen van offertes en het laten uitvoeren van werken beslist door de Algemene Vergadering.

BIV

Controle instantie BIV (beroepsinstituut van vastgoedmakelaars), Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel.

Onderworpen aan de deontogische code BIV

Lidnr. 508818 Stephan De Baerdemaeker
Lidnr. 509977 Jasmin De Baerdemaeker

Unie Vlaamse Syndici.jpg

Lid van de Unie Vlaamse Syndici vzw. Vlaams kennis- en dienstenplatform voor beheer van mede-eigendom.

CIB

Wij maken deel uit van CIB vlaanderen - Confederatie van Immobiliënberoepen.

logo-BETA

Beta-Immo bv
Turnhoutseweg 59 - 2340 Beerse

T. 014/61.41.38
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KBO nr. 0885.510.921

Waarborgorganisme derdengelden en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
AXA 730.390.160